Ügyiratszám: TB/972-8/2023.


A Tiszabezdédi Helyi Választási Iroda Vezetőjének 1/2023. (X.25.) számú határozata

 

A Tiszabezdédi Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVII. törvény 306. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva meghoztam a következő határozatot:

 

A Tiszabezdédi Helyi Választási Iroda vezetőjeként Tiszabezdéd településen a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024 évi általános választásán a – megválasztandó polgármesteren túl – megválasztandó települési önkormányzati képviselők számát: 6, azaz hat főben határozom meg.
Elrendelem jelen határozatnak a meghozatalával azonos napon Tiszabezdéd Község Önkormányzata 4624 Tiszabezdéd, Kossuth út 47. szám alatti hirdetőtábláján való kifüggesztését, valamint az Önkormányzat hivatalos honlapján (www. tiszabezded.hu) történö közzétételét.

 

Jelen határozat ellen a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, írásban kifogást nyújthat be Tiszabezdéd Község Helyi Választási Bizottságához (levélcim: 4624 Tiszabezdéd, Kossuth út 47.; e-mail cim: pmhivOtiszabezded. hu). …

 
Valasztas-2024_2023_HVI-hatarozat